"Actief in een

wereld vol vragen.

Twijfel geeft

kansen."

Petra in kenschets

Ieder mens wordt gevormd door wat hij mee maakt en een kijkje in die achtergrond geeft zeker een beeld van de persoon achter de naam. Eén rode draad is hier zeker cruciaal. Dat is mijn zoeken naar wat te vinden van geloof en godsdienst.

 

Ik ben opgegroeid in een orthodox-gereformeerd gezin, maar ben geen type om alles wat vanuit zo’n omgeving op je afkomt meteen voor zoete koek aan te nemen. Toen ik ergens in de twintig was heb ik deze kerk verlaten en ben sindsdien op zoek naar ‘hoe zit het dan wél’. Deze tocht bracht me naar de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), waar ik me nu thuis voel en naar de opleiding tot Levensbeschouwelijk werker. Maar het zoeken gaat door. Het navigatiesysteem dat ik van thuis heb meegekregen, heb ik vervangen door een kompas. Het wijst me wel de richting, maar schrijft me niet de route voor.

 

En, by the way, ik ben getrouwd en heb twee kinderen.

 

 

CV Petra Zweers

Zingeving

Levensbeschouwelijk werker, zielzorger, geestelijk verzorger, pastor…

Beroepen waar veel mensen zich weinig bij voor kunnen stellen.

Een levensbeschouwelijk werker begeeft zich op het terrein van de levensvragen, existentiële vragen.

Vragen die iedereen wel heeft:

Waarom overkomt mij dit? Hoe kan ik ooit nog verder met mijn leven? Waar heb ik dit aan verdiend?

 

Vragen waarvoor veel mensen bij de geestelijke gezondheidszorg (psycholoog) aankloppen

maar daar eigenlijk niet thuis horen.

Ze zijn niet ziek, maar hebben verdriet. Of voelen zich verlaten, tekortschieten, overbodig.

 

 

Zingeving en levensbeschouwing kan van toepassing zijn bij:

 

  •  
  • Zorginstellingen en huisartsenverbanden

 

 

  • Individuele counceling

 

 

  • Kerkelijk werk binnen PKN

1

3

2

Nut en Noodzaak

Economische groei lijkt de belangrijkste maatschappelijke drijfveer en aan deze norm wordt ieders gedrag getoetst.

De vrije markten brengen een moraalvrije ideologie die de mens tot een louter rationeel wezen reduceert.

In die visie is de mens zo plat als een dubbeltje.

 

In onze tijd moeten mensen autonoom en zelfredzaam zijn en moeten ze hun eigen problemen kunnen oplossen.

Dat wordt ons van alle kanten duidelijk gemaakt: door de  politiek, de heersende opinie en soms geloven we het zelf ook nog.

Problemen zijn er om ‘snel’ aangepakt te worden, waar een wil is, is een weg, en geluk is een keuze.

 

Maar er zijn ook mensen die – al dan niet tijdelijk – hun leven niet zo maakbaar vinden als ze dachten.

Het zit tegen en hoe ze ook hun best doen, het wordt niet veel beter. Eigen schuld? Keuze?

Het leven gaat voor veel mensen niet over rozen: ze krijgen te maken met werkloosheid, ziekte, overlijden van belangrijke dierbaren.

De stress van alle dag, presteren en verantwoordelijk zijn.

 

Hoe houd je je dan staande? Wat is dan voor jou belangrijk? Wat geeft jou kracht? Van wie krijg je hulp?

Het gesprek over wat voor ons als samenleving van waarde is, krijgt nauwelijks ruimte.

Welke waarde willen we niet opgeven. In welke richting moeten we de wederopbouw van de samenleving vormgeven.

 

 

 

Ach toe, kan het bestaan iets minder plat (NRC 09-04-16)

 

 

 

We zijn heel verkeerd bezig (Groene 17-08-16)

 

 

 

Victoriaanse tijden op de arbeidsmarkt, de dagloner is terug (NRC 09-07-16)

 

 

 

De nieuwe economie draait om zinvol werk (Trouw 28-08-16)

 

 

 

Manager worden? Leer dan filosofie en geschiedenis (NRC 09-05-15)

Lees verder

Lees verder

Lees verder

Lees verder

Lees verder

Contact

Als u zich door iets op mijn website aangesproken voelt, nodig ik u uit om eens contact met mij op te nemen. We kunnen dan een afspraak maken voor een gesprek en daarna kijken of u gebaat zou zijn bij verdere gesprekken.

 

Als kerkelijk werker (register van kerkelijk werkers PKN) kan ik wellicht voor uw gemeente van betekenis zijn.

 

Wordt verzonden...

Foutmelding. Probeer opnieuw.

Bericht verzonden.

Zingeving

Nut en Noodzaak

Contact

Locatie

Thebislaan 8

5582 AD Waalre

Contact

06 10 18 01 76

040 21 13 732

© 2016 Atelier040

Volg mij

Petra in kenschets

Zingeving

Nut en Noodzaak

Contact