"Actief in een

wereld vol vragen.

Twijfel geeft

kansen."

Petra in kenschets

Welkom!

Deze website is bedoeld als ‘visitekaartje’ waarop je informatie vindt over wie ik ben, wat ik jou kan bieden en wat mij inspireert.

 

Ik ben Petra Zweers, ik ben getrouwd en heb twee kinderen in de puberleeftijd.

Jarenlang met plezier secretariaatswerk gedaan, waarvan de laatste twaalf jaar bij Bureau Jeugdzorg in Eindhoven. Gestopt met mijn baan omdat ik de opvoeding en zorg voor de kinderen belangrijk vond en dit niet kon combineren met een betaalde baan en een man met een eigen bedrijf. Ik kan best veel, maar niet alles tegelijk.

Terugkeer naar de arbeidsmarkt was zo lastig, dat ik besloot om een studie te gaan doen.

Vanuit mijn gereformeerde opvoeding hebben theologie, godsdienst, psychologie en levensvragen, me altijd geïnteresseerd. De vierjarige hbo-opleiding Levensbeschouwelijk werker was daarom een feest voor mij.

 

Medio 2017 zal ik deze afronden en dan hoop ik weer werk te vinden!

 

 

 

CV Petra Zweers

Zingeving

Levensbeschouwelijk werker, zielzorger, geestelijk verzorger, kerkelijk werker, pastor…

Het zijn beroepen waar je niet direct een beeld bij hebt.

 

Iedereen wil een zinvol leven, wil van betekenis zijn. Maar soms is er een periode in je leven waarin het niet zo lekker loopt. Of er komen zomaar grote vragen op. Het zijn ‘langzame vragen’, vragen waarop niemand jou het antwoord kan geven. Het zijn zinvragen, levensvragen, of existentiële vragen.

‘Waarom overkomt mij dit’, of ‘Wat wil ik’, of ‘Bestaat God?’

Je voelt je verdrietig, verlaten, tekortschieten of overbodig.

 

Dat kan omdat je ziek bent (geweest), werkloos, kinderloos, of niet weet wat je nog in de kerk moet. Of je bent op leeftijd en loopt tegen de grenzen van de tijd aan.

 

Als levensbeschouwelijk werker ga ik met je op zoek naar waar jouw antwoorden liggen op deze vragen. Dat kan buiten of binnen een religieus perspectief.

 

Zorg en kerk

Gesprekken over zingevings- en existentiële vragen

Een nare diagnose: hoe nu verder? Artsen kijken naar wat ze op medisch gebied kunnen betekenen voor hun patiënt. Ik luister naar het levensverhaal waarin de diagnose een plek moet krijgen. Ik begeleid bij vragen die opkomen. Welke levensthema’s spelen een rol, wat moet geheeld worden en wat maakt het leven de moeite waard?

 

Wie neemt de tijd om eens goed te luisteren? Mensen willen hun zorgen, hun problemen en hun verhaal kwijt, ze willen gehoord en gezien worden. Aandacht en bijstand kunnen helend zijn.

 

Een doorleefd en aandachtig uitgevoerd ritueel kan werken als een goed medicijn. Bijvoorbeeld bij het afscheid nemen van wat waardevol was in het leven, bij de overgang naar de volgende fase in een ziekteproces. Bij de verhuizing naar een verpleeghuis.

 

Individuele gesprekken

Counseling is het voeren van gesprekken waarbij de levensbeschouwelijk werker samen met jou op zoek gaat naar antwoorden op vragen die jou bezighouden: waarom overkomt mij dit? Hoe kan dit nou gebeuren? Wat heeft het leven nog voor zin?

Jouw vragen zijn belangrijk: daarover in gesprek gaan kan je leven weer nieuw perspectief bieden. Jouw verhaal telt en het is belangrijk dat er naar je geluisterd wordt.

 

Kerkelijk werker (binnen Protestantse Kerk in Nederland)

De kerk staat er niet zo best voor in ons land. De secularisatie lijkt een feit. Teruglopende ledentallen door vergrijzing en ontgroening doen kerkdeuren sluiten.

Werk aan de winkel dus. Welke rol kan de kerk in de maatschappij spelen? Ondanks de kerkverlating hebben veel mensen behoefte aan zingeving, verbinding en saamhorigheid. En dat is nou net het werkterrein van de kerk!

Als kerkelijk werker kan ik een aanvulling zijn op de (gemeente-)predikant, bijvoorbeeld voor pastoraat, groepswerk, het leiden van uitvaarten, catechisatie. En indien gewenst kan ik ook voorgaan in (zondagse) vieringen.

 

 

 

Nut en Noodzaak

Kijk om je heen en zie waar het in onze maatschappij aan schort.

Het heersende idee is dat ieder mens autonoom en zelfredzaam in het leven staat. Op zich prima, maar niet voor iedereen en niet op elk moment. Want voorspoed en succes worden afgewisseld door tegenslag en pech. Ziekte, werkloosheid… In onze maatschappij wordt gebrek al snel gezien als verwijtbaar. Succes is immers een keuze?

 

De economie lijkt het enige dat telt. Alles wordt omgerekend naar klinkende euro’s. ‘Een bijdrage leveren aan de maatschappij’ is jargon voor een betaalde baan. Waar blijft de erkenning en  waardering voor opvoeding, zorg, voor al dat werk dat op scholen en op sportclubs, in tehuizen en in kerken wordt gedaan? Waar blijft de werkelijke zorg voor dak- en thuislozen, voor al die mensen die buiten de boot vallen? Waarom heeft de een bijna alles en de ander bijna niets?

 

In kranten en tijdschriften, in kritische tv-programma’s en op social media is gelukkig steeds meer aandacht voor misstanden in onze maatschappij. We hebben het goed, maar dat geldt lang niet voor iedereen.

Ik wil door mijn werk – in welke vorm dan ook - een bijdrage leveren aan de maatschappij. Niet alleen in economische zin, maar door mee te helpen onze samenleving te verbeteren. In het groot of in het klein.

 

 

 

Interessante en inspirerende artikelen:

Ach toe, kan het bestaan iets minder plat (NRC 09-04-16)

 

 

 

We zijn heel verkeerd bezig (Groene 17-08-16)

 

 

 

Victoriaanse tijden op de arbeidsmarkt, de dagloner is terug (NRC 09-07-16)

 

 

 

De nieuwe economie draait om zinvol werk (Trouw 28-08-16)

 

 

 

Manager worden? Leer dan filosofie en geschiedenis (NRC 09-05-15)

 

 

 

Investeer toch eens in herintredende moeders

Lees verder

Lees verder

Lees verder

Lees verder

Lees verder

Lees verder

Contact

Als u zich door iets op mijn website aangesproken voelt, nodig ik u uit om eens contact met mij op te nemen. We kunnen dan een afspraak maken voor een gesprek en daarna kijken of u gebaat zou zijn bij verdere gesprekken.

 

Als kerkelijk werker (register van kerkelijk werkers PKN) kan ik wellicht voor uw gemeente van betekenis zijn.

 

Wordt verzonden...

Foutmelding. Probeer opnieuw.

Bericht verzonden.

Zingeving

Nut en Noodzaak

Contact

Locatie

Thebislaan 8

5582 AD Waalre

Contact

06 10 18 01 76

040 21 13 732

© 2016 Atelier040

Volg mij

Petra in kenschets

Zingeving

Nut en Noodzaak

Contact